Общата цел на проекта ALTER от Erasmus+ (https://alterproject.eu) е да увеличи максимално въздействието и приноса на алтернативното образование или други еквивалентни институции за обучение на възрастни в Турция, Австрия, България, Гърция и Испания. Като взема предвид всеки национален контекст по отношение на завършването на средно образование от възрастни, които са отпаднали от училище, ALTER има за цел да повиши качеството на предлаганите курсове и също така да улесни възрастните, които не са завършили средното си образование, за достъп до пазара на труда чрез компетенции по медийна грамотност и дигитални умения.

Платформата за електронно обучение на ALTER (https://alterplatform.eu) е насочена към преподаватели в алтернативни образователни институции за възрастни, които не са завършили средното си образование, практикуващи и обучаващи доброволци, включително учители, преподаватели по езици, доброволци, работещи с мигранти и бежанци, както и студенти и изследователи в сродни области и други заинтересовани страни, както и професионалисти, активни в образованието за възрастни (например: агенции по заетостта, доставчици на ПОО, консултанти на персонал, сдружения на работодатели)

В някои случаи обаче платформата за електронно обучение може да бъде полезна дори за възрастни, които не са завършили средното си образование и желаят да подобрят сами своите цифрови умения.

Този формуляр за оценка има за цел да оцени функционалността и използваемостта, качеството на съдържанието и ефективността на съдържанието на платформата за електронно обучение на ALTER и нейните модули, разработени от консорциума на проекта.

Моля, посетете платформата през сайта https://alterproject.eu или директно (https://alterplatform.eu) , регистрирайте се и се насладете на материала! След завършване на курса, моля, попълнете формуляра за оценка според вашия опит.