Този модул е предназначен за преподаватели на възрастни с цел да предоставят на своите ученици умения за ефективно намиране, идентифициране, извличане, обработка и използване на цифрова информация. С други думи, да могат да знаят къде и как да намерят необходимата информация (напр. Обяви за работа) и да научат как критично да я оценяват. Основното ниво се фокусира върху достъпа до информация онлайн, върху ефективното използване на търсачките и основните стратегии за намиране на надеждни източници.

Средното/напредналото ниво набляга на търсенето на работа онлайн, като използва оптимално търсачките за работа и портали и съвети за избор и кандидатстване по най-подходящата за всеки кандидат обява за работа.

Цели на обучението
► Да се предостави на преподавателите цялостна методология за насочване на обучаващите се към ефективен достъп до информация онлайн
► Да насърчава критичното мислене и уменията за информационна грамотност
► Да подчертае ключовите елементи на търсенето и кандидатстването за работа онлайн, използвайки търсачки и портали за работа
► Да се подчертаят критични въпроси по отношение на разбирането на исканията на подбиращите персонал чрез онлайн реклами.