Този модул е разработен за обучаването на преподаватели как да предадат уменията за онлайн безопасност и как техните ученици да бъдат отговорни дигитални потребители. Този модул ще осигури нужните съвети и стъпки за предприемане от преподавателите и как да използват това обучение с цел преподаване на: Преждевременно Напусналите Училище.

Основното ниво е с фокус върху защитата на устройства, защитата на лични данни и поверителност, както и за защитата на личното здраве, благосъстояние и опазване на околната среда. В средното/напредналото ниво вниманието ще е върху дигиталния отпечатък в сферата професионалната етика, легални правила за сигурността на информацията и авторски права (на музика, филми, текст, софтуер), действия, които трябва да се предприемат в случай на нарушаване на дигиталната етика и/или неупълномощено споделяне на права.

Цели на обучението
► Да предостави на обучителите методология с цел задълбочаването на знанията им върху досега изброените теми
► Да се определи важността на това как да се навигира по безопасен начин
► Да се подчертаят ключови елементи относно защитата на устройства
► Да се запознаят с последиците от нарушаването на дигитални права и етика
► Да разясни и информира потребителите относно света в онлайн пространството