Този модул е създаден за обучители с цел да улесни преподаването на уменията, учениците им да създават основно и по-напреднало дигитално съдържание, както и да общуват в дигиталния свят, използвайки широк набор от средства за комуникация. Средното/напреднало ниво се фокусира на това да предложи на обучителите платформа за направление, която може да им послужи в процеса на създаване и подобряване на техните умения. Също така оптимално да използват оборудването, с което разполагат, правилната и максимална употреба на устройства за обработване на текстове и таблети, както и да им помогне да придобият знания, за да могат да представят познанията си в различни дигитални формати при нужда.

Цели на обучението
► Да обърне внимание на съществените проблеми отнасящи се до офис оборудването
► Да изтъкне предимствата на дигиталното информиране
► Да предостави на обучителите полезни средства за колаборация, за да насочат учащите как по-ефективно да планират живота и ежедневието си.
► Да покаже на учащите прекрасния свят на електронните таблици.
► Да обърне внимание на ключови елементи за презентационни умения като помощни средства.