Встъпителен модул за педагозите/обучителите, фокусиращ се върху принципи, методи, техники и препоръки, които биха спомогнали в обучението на възрастни с традиционно ниска квалификация, които не са завършили средно образование и/или присъстват на училище на по-висока възраст, особено такива с липса на опит/нискоквалифицирани, търсещи работа, които искат да се възползват от възможностите предлагани от дигиталната медия и социалните мрежи. В този модул характеристики на обучението при възрастни, методи, техники и подходи, управлението на време, стрес и конфликт ще бъдат обяснени.

Цели на обучението
► Направление на педагозите относно подходи при обучението на възрастни
► Направление на педагозите относно методи за обучение при възрастни
► Направление на педагозите относно техники при обучението на възрастни
► Предоставяне на информация относно принципи при обучението на възрастни
► Предоставяне на информация относно управление на времето
► Направление на педагозите относно справянето със стрес и конфликти между възрастни
► Предоставяне на информация относно менторски умения