Orta öğrenimini tamamlamamış ve/veya okula daha büyük yaşta devam eden basit düzeyde tipik becerilere sahip, iş arayan, dijital medya ve sosyal ağların sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen; ancak bu becerilere sahip olmayan yetişkinleri eğitirken, eğitimcilerin kullanabileceği ilke, yöntem, teknik ve önerileri içeren giriş modülüdür. Bu modülde yetişkinlerin öğrenme özellikleri, yetişkin eğitiminde kullanılacak yöntemler, teknikler, yaklaşımlar, zaman, çatışma ve stres yönetimi ile mentörlük becerileri açıklanmaktadır.

Öğrenme Hedefleri
► Yetişkin öğrenme yaklaşımları konusunda eğitimcilere rehberlik etmek
► Yetişkin öğrenme yöntemleri konusunda eğitimcilere rehberlik etmek
► Yetişkin öğrenme teknikleri konusunda eğitimcilere rehberlik etmek
► Yetişkin eğitimi ilkeleri hakkında bilgi vermek
► Zaman yönetimi hakkında bilgi sağlamak
► Yetişkinler arasındaki çatışma ve stres yönetimi konusunda eğitimcilere rehberlik etmek
► Mentörlük becerileri hakkında bilgi vermek