Bu modül, eğitmenlerin öğrenicilerini dijital bilgileri etkili bir şekilde bulma, tanımlama, alma, işleme ve kullanma becerileriyle donatmaları için tasarlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, öğrenicilerin gerekli bilgeleri (örneğin iş ilanları) nerede ve nasıl bulacaklarını ve bunları nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri içindir. Temel seviye, online bilgiye erişmeye, arama motorlarını etkin bir şekilde kullanmaya ve güvenilir kaynakları bulmak için temel stratejilere odaklanır. Orta/ileri seviye, online olarak iş aramanın, iş arama motorlarından ve portallardan en iyi şekilde yararlanmanın ve her aday iş ilanı için en uygun olanı seçmek ve uygulamak için ipuçlarının üzerinde durmaktadır.

Öğrenme hedefleri
► Eğitmenlere, online bilgilere etkili bir şekilde erişmede öğrenicilere rehberlik edecek kapsamlı bir metodoloji sunmak
► Eleştirel düşünme ve bilgi okuryazarlığı becerilerini desteklemek
► Arama motorlarını ve iş portallarını kullanarak online olarak iş aramanın ve başvurmanın temel unsurlarını vurgulamak
► Online ilanlar aracılığıyla işverenlerin isteklerini anlamayla ilgili kritik konuların altını çizmek