Bu modül, eğitmenlerin öğrenicilerini online ortamda güvende kalma ve sorumlu dijital vatandaşlar olma becerileriyle donatmaları için tasarlanmıştır. Bu modül eğitmenler için gerekli tavsiyeleri ve adımları verecek ve bu eğitimi öğretme amacına taşıyacaktır: Okuldan Erken Ayrılanlar.

Temel seviye, cihazların korunmasının, kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasının yanı sıra kişisel sağlık ve refahın ve çevrenin korunmasına odaklanacaktır. Orta/ileri seviye dikkatini mesleki etik, bilgi güvenliği ve telif haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler (müzik, film, fotoğraf, metin, yazılım), dijital etiğin ihlali ve/veya yetkisiz paylaşım ve hak ihlali durumunda alınacak önlemler bağlamında dijital ayak izi üzerinde yoğunlaşacaktır.

Öğrenme hedefleri
► Yukarıda bahsedilen konuları derinleştirmek için eğitmenlere bir metodoloji vermek
► Güvenli bir şekilde gezinmenin önemini tanımlamak
► Cihazları korumanın temel unsurlarını vurgulamak
► Dijital etik ihlallerinin sonuçlarının farkında olmak
► Kullanıcıları online dünyaya daha aşina hâle getirmek