Bu modül, eğiticilerin öğrenicilerini temel ve daha gelişmiş dijital içerik oluşturma becerileriyle donatmaları ve ayrıca çok çeşitli iletişim araçlarını kullanarak dijital dünyada iletişim kurmaları için tasarlanmıştır. Orta/ileri seviye; yetişkin eğiticilerine ekipmanın optimum kullanımı, kelime işlem ürünlerinin ve tablolarının doğru ve maksimum kullanımı ile bağlantılı becerilerinin oluşturulması veya geliştirilmesi sürecinde kullanılabilecek, ayrıca bilgi edinmelerine yardımcı olacak, böylece gerektiğinde bilgi ve becerilerini farklı dijital formatlarda sunabilmelerini sağlayacak kılavuz platformu vermeye odaklanır.

Öğrenme hedefleri
► Ofis ekipmanlarının imkânlarıyla ilgili kritik konuların altını çizmek
► Dijital bilginin avantajlarını tanıtmak
► Öğrenicilerin hayatlarını daha etkili bir şekilde planlamalarına rehberlik etmek için eğitimcilerin eline yararlı iş birliği araçları yerleştirmek
► Öğrenicilerin elektronik tabloların harika dünyasını anlamalarını sağlamak
► Profesyonel bir destekçi olarak sunum araçlarının temel unsurlarını vurgulamak