Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει σχεδιαστεί, ώστε οι εκπαιδευτές ενηλίκων να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με ικανότητες σωστής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύνθεσης επαγγελματικού βιογραφικού, και δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας για λόγους αναζήτησης εργασίας, τόσο στον χώρο του διαδικτύου όσο και εκτός.

Το βασικό επίπεδο περιέχει τη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία και κοινοποίηση περιεχομένου ακολουθώντας ηθικούς κανόνες, αναγνώριση των ρυθμίσεων ασφαλείας, εκπαίδευση στο πώς να ανανεώνουν τις επαγγελματικές τους πληροφορίες και αναζήτηση εργασίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το μέσο/ανώτερο επίπεδο περιέχει τη δημιουργία ελκυστικών προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση εργασίας, την παρουσίαση του εαυτού με τον κατάλληλο τρόπο και πληροφόρηση σχετικά με τους κανόνες ευπρέπειας στο διαδίκτυο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
► Εξοικείωση με τον κόσμο των διαδικτυακών εφαρμογών αναζήτησης εργασίας
► Κατανόηση της σημασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
► Ανακάλυψη των πλεονεκτημάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διασυνδέσεις και αναζήτηση εργασίας
► Ανάπτυξη σωστής συμπεριφοράς στο Internet
► Δυνατότητα τελειοποίησης της συνέντευξης για δουλειά